Vi har haft engelska och bl a tränat på att fråga ”What´s your name?” och svarat ”My name is….” Vi såg också ett avsnitt ur English kids zone.