Vi försöker lära oss namnen  på de tredimensionella objekten. Idag har vi klippt ut, vikt och försökt att bygga några av dom. Kuben, cylindern och rätblocket. Det var lite trixit men med hjälp av en kamrat blev det lättare.