Vi har redovisat hur det gått för våra solrosor i sommar. Så här såg några av solrosorna ut.