Vi tränar oss på att skriva meningar i par. Idag skrev vi meningar till en bild i ett stationssystem. Ett par började skriva en mening till en bild. Sedan bytte vi station. Läste meningen, tittade på bilden och skrev dit en ny mening. Vi flyttade oss till nästa station, läste,meningarna och tittade på bilden och skrev en till mening. Vi upptäckte att när vi jobbar tillsammans blir texterna bättre.