Vi har prövat att skriva brev.  Ett brev är lite som en dagbok men i ett brev skriver vi och berättar för någon annan. Vi vek också ett kuvert och skrev mottagare. Vi tränade oss även på att skriva våra egna adresser.