Så här efter lovet är det bra att påminnas om skolans ordningsregler. Vi har jobbat med reglerna i grupper och diskuterat vad regeln kan betyda. Vi har även  funderat på hur vi ska illustrera det i bild så att alla förstår.