När vi jobbade med bokstaven Ss så klippte vi ut bilder med s-ljud.image