Vi har sått frön för att kunna följa fröets kretslopp.