våranklass

Ännu en webbplats i Webbstjärnan

Sida 2 av 6

Programmering- bluebot robotar

Idag har vi övat programmering med skolans robotar. Vi jobbade i grupper. Det här var uppgiften.

Eleverna jobbade i grupper. Varje grupp fick en robot, en bit tejp och en linjal. Nu gällde de att ta reda på hur långt roboten åker på ett framåttryck.

 

Det var mycket mätande och många tryck. Men hur skulle de egentligen gå till? Vad skulle tejpbiten användas till?

 

Det behövdes lite mer instruktion. Tejpen behöver ni användas som startlinje. Nu var de igång igen. Hur var det nu med linjalen? Varifrån ska vi mäta? Ivern var stor. Till slut fick vi ett resultat som stämde för allas robotar. Nu var det dags att jobba vidare med övriga uppdrag.

Halva gruppen fick jobba med alfabetsmattor och geometriska former. Där det gällde att programmera roboten så att den gick till rätt begynnelse bokstav eller till det geometriska objekt som en i gruppen beskrivit. Det var roligt och ganska enkelt. De flesta hann också göra små egna uppdrag att lösa.  Bla fick de fundera ut hur ni ska  få roboten att röra sig ett varv runt alfabetsmattan/geometrimattan.

Den andra halvan fick göra ett litet hus till roboten och programmera roboten så att den kunde åka in i sitt hus och stanna där. Därefter fick de tejpa upp en bana som roboten kunde följa.

 

 

Programmering- rörelseprogrammera kompisarna

Idag gjorde vi rörelseprogrammering som kompisarna fick följa. Vi jobbade i grupper. Alla grupper fick ett kuvert med bilder som beskrev en rörelse,t ex stampa med foten, klappa händerna, smacka med munnen. Den innehöll också repetitioner av olika slag. På programmeringsspråket kallas sådant som utförs om och om igen  för loopar. I kuvertet fanns det också lappar med olika siffror så att eleverna kunde bestämma hur många gånger rörelsen skulle utföras eller hur många loopar som skulle göras. Varje grupp fick sedan visa upp sin rörelseprogrammering som klassen sedan fick följa.

 

Programmering- koordinater och sänka skepp

Idag  övade  på att följa koordinater. Koordinater finns inom de flesta programmeringsmiljöer för barn. Vi gjorde det genom att leka sänka skepp. Det blev antingen bom eller träff.

Programmering – skriva instruktioner, skriva kod

Idag fortsatte vi med att koda och rita figurer på cm-rutat papper. Uppgiften idag vara att rita en bild och skriva en kod som beskrev figuren. Vi vek papperet i två delar. På den vänstra sidan ritade vi en figur och på den högra sidan skrev vi instruktioner , koder med pilar.

Sedan vek vi papperet dubbelt så att vi på  framsidan kunde se koden med pilar och antal steg och på baksidan fanns bilden, facit. När alla var klara med sin bild och kod så fick den ligga kvar elevens bänk och alla utrustades  med varsitt nytt cm-rutat papper och sedan fick eleverna gå runt, sätta sig vid någon annans bänk, följa koden och rita bilden. När de var klara var det bara att vända på papperet och jämföra med sin bild.

Programmering – följa instruktion muntligt

Idag har vi haft programmering. Allt som händer på datorskärmen, ipaden eller telefonen är programmerat. Någon har tänkt något som datorn ska visa. Den som tänkt har skrivit  koder på ett sätt så att datorn kan läsa  dom.

Idag tränade vi på att koda och följa instruktionen, koden. Först ritade vi varsin  figur på ett cm-rutat papper. Därefter arbetade vi i par och satte oss rygg mot rygg så att ingen kunde se vad den andra gjorde. Den ena kamraten började med att beskriva sin figur för parkamraten t ex börja mitt på papperet, rita två steg åt höger osv. Den andra eleven ritade efter beskrivningen på sitt papper.

När kamraten var klar med sin beskrivning var det dags att jämföra figurerna. Hade jag programmerat kompisen rätt så stämde figuren.

Kul på idrotten!

Idag har vi haft mycket skoj på idrotten.

Nyårsraketer med nyårslöften

Nytt år och nya löften och mål. Vad vill vi bli bättre på under 2018? Vi skrev ned det som vi vill göra bättre eller lära oss. Sedan gjorde vi raketer.

Här är alla fina nyårsraketer med nya löften.

Förra året skrev vi kunskapsbaserade mål i våra raketer. Vi läste våra mål från förra året. Det var roligt när vi upptäckte att vi nått flera av de mål vi satt upp. Det var mål som att kunna de små bokstäverna i alfabetet, kunna räkna minus.

 

Jacks redovisning

Jack har varit på semester i Guadeloupe. Idag visade han bilder och berättade om sin resa.  När elever är lediga från skolan under terminen får de bland annat skriva dagbok. Idag fick vi ta del av Jacks resedagbok. Det är spännande att se bilder av andra delar av världen. Vi fick höra om både mareld, regnskog och lianer. Han hade också tagit med stora och små snäckor som han hittat.

 

Välkomna till vårterminen 2018!

Julavslutning

Idag var det julavslutning. Alla elever gick i fackeltåg till Ösmo kyrka. Det var stämningsfullt och fint.

I kyrkan sjöng vi julsånger, rektorn höll ett jultal och vi önskade varandra en god jul innan vi gick tillbaka till klassrummet för vidare avslutningsmys.

 

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén