På matematiklektionen hjälptes vi åt i lärgrupper.  Vi hade mattepromenad och gick runt i klassrummet, till olika stationer, där vi löste uppgifterna tillsammans.