Förra lektionen mätte vi  med olika kroppsdelar. Fast vi mätte samma sak fick vi då olika resultat. Idag provade vi att mäta med linjal.