Vi jobbar med bokstaven Mm. Vi har gjort Mandala och jobbat med mönster och sett ett avsnitt ur ”Livet i bokstavslandet” Här kan du se det igen.