image

Vi har jobbat med likhetstecknets betydelse. Det betyder att det måste vara lika mycket på båda sidorna om likhetstecknet. Vi har också tränat att skriva likhetstecken, =.