Vi har börjat vårt temaarbete kring våren. Vi läser boken ”Floyd i Kokkolokkoskogen” och lär oss om sambanden i naturen. Vi har läst om fågeln Svarte Kritvit som flygit hit från Afrika. På våren sjunger fågelhanarna. Idag ritade vi Svarte kritvit

med oljepastell.